Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Koguhoidjate ühendus

Koguhoidjate ühenduse (KHÜ) eesmärk on koondada Eesti muuseumide (pea)varahoidjaid, koguhoidjaid ja teisi kogudega tegelevaid töötajaid, pakkudes neile võimalusi erialaseks arenguks. KHÜ alustas tegevust Eesti Muuseumiühingu (EMÜ) juures 2018. aastal ning tegutseb kooskõlas EMÜ-ga, esitades omapoolseid ettepanekuid EMÜ tegevuskavasse. Plaanis on korraldada arendavaid koolitusi, seminare ja teisi valdkonna arengut toetavaid ettevõtmisi ning aidata kaasa erialase info levikule.

KHÜ tööplaanis on esimeseks suuremaks eesmärgiks koostada „Kogude töö käsiraamat“, mis oleks praktiliseks abimaterjaliks muuseumi kogusid puudutavates tegevustes. KHÜ-sse võivad kuuluda kõik kogude valdkonnas töötavad või sellesse valdkonda panustada soovivad inimesed, kes registreerudes vastavast soovist teada annavad. Koguhoidjate ühenduse liige ei pea kuuluma Eesti Muuseumiühingusse, aga saab kaasa lüüa ühenduse tegevuseks ettepanekuid esitades ja üritustest osa võttes.

Kogude töö käsiraamat (koostamisel): https://muuwik.5dvision.ee/.

 

KHÜ liikmeks astumiseks tuleb täita Koguhoidjate ühenduse liikmeankeet. Liikmed lisatakse listikirjade saajate hulka.

Liikmetevaheliseks suhtluseks on KHÜ meililist kogudelist@muuseum.ee.

 

Ühenduse juhtrühma kuuluvad:

 • Kaie Jeeser (Tartu Linnamuuseum) – esimees
 • Madle Uibo (Tartu Linnamuuseum) – sekretär
 • Kersti Kuldna-Türkson (SA Eesti Kunstimuuseum)
 • Piret Pedanik (SA Pärnu Muuseum)
 • Pilvi Põldma (SA Virumaa Muuseumid)
 • Ruth Ristmägi (SA Eesti Meremuuseum)

Koguhoidjate ühenduse juhtrühmaga on võimalik kontakteeruda aadressil: koguhoidjad@gmail.com.

 

 

Tulevased üritused:

 • Järgmine KHÜ üldkoosolek 7. oktoobril 2021 Tartus (ERMis). Lisainfo Koguhoidjate ühenduse meililistiga liitumisel.
 • 18. oktoobril Tallinnas Vabamu ja Koguhoidjate ühenduse koostöös toimub seminar digitaalse kultuuripärandi hoidmisest.

 

Toimunud üldkoosolekud:

 1. 21.03.2019 Tartus
 2. 31.05.2019 Tallinnas
 3. 21.11.2019 Tartus
 4. 5.03.2020 Tallinnas
 5. 19.05.2021 veebikoosolek

 

Koguhoidjate ühenduse liikmete arvu kasv:

 • detsember 2018 – 43 liiget
 • märts 2019 – 66 liiget
 • juuni 2019 – 73 liiget
 • detsember 2019 – 81 liiget
 • juuni 2020 – 88 liiget
 • märts 2021 – 96 liiget
 • juuni 2021 – 100 liiget