Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Koguhoidjate ühendus

Eesti Muuseumiühingu (EMÜ) Koguhoidjate ühenduse (KHÜ) eesmärk on koondada Eesti muuseumide (pea)varahoidjaid, koguhoidjaid ja teisi kogude tööst huvitatuid, pakkudes neile võimalusi erialaseks arenguks. KHÜ alustas tegevust 2018. aastal ning tegutseb kooskõlas EMÜ-ga, esitades omapoolseid ettepanekuid EMÜ tegevuskavasse. Korraldatakse koolitusi, seminare ja teisi valdkonna arengut toetavaid ettevõtmisi, mis aitavad kaasa erialase info levikule.

KHÜ liikmeks astumiseks tuleb täita Koguhoidjate ühenduse liikmeankeet.

Liikmetevaheliseks suhtluseks on KHÜ meililist: kogudelist@muuseum.ee. Uue liikme kontakt lisatakse meililisti.

Ühenduse eestvedajad:

 • Kaie Jeeser (Tartu Linnamuuseum) – kaie.jeeser@gmail.com
 • Kersti Kuldna-Türkson (SA Eesti Kunstimuuseum) – kersti.kuldna@ekm.ee
 • Piret Pedanik (SA Pärnu Muuseum) – piret.pedanik@pernau.ee
 • Ruth Ristmägi (SA Eesti Meremuuseum) – ruth@meremuuseum.ee

Ühenduse tegevuse tulemusena on valminud interaktiivne veebikeskkond „Kogude töö käsiraamat MuuWik“, mille idee ja algteksti autoriks oli KHÜ juhtrühm koosseisus Kaie Jeeser (Tartu Linnamuuseum), Kersti Kuldna-Türkson (SA Eesti Kunstimuuseum), Piret Pedanik (SA Pärnu Muuseum), Pilvi Põldma (SA Virumaa Muuseumid), Ruth Ristmägi (SA Eesti Meremuuseum) ja Madle Uibo (Tartu Linnamuuseum). MuuWik pärjati 2022. aasta Eesti muuseumide aastaauhinnaga kogude arenduse kategoorias.

Toimunud üldkoosolekud:

 1. 21.03.2019 Tartus (Laulupeomuuseumis)
 2. 31.05.2019 Tallinnas (Tallinna Linnamuuseumis)
 3. 21.11.2019 Tartus (Eesti Rahva Muuseumis)
 4. 5.03.2020 Tallinnas (Eesti Tervishoiu Muuseumis)
 5. 19.05.2021 veebikoosolek
 6. 07.10.2021 Tartus (Eesti Rahva Muuseumis)
 7. 25.03.2022 Tartus (Tartu Linnamuuseumis)
 8. 20.10.2022 Tallinnas (Tallinna Vene muuseumis ja Kalamaja muuseumis)
 9. 30.03.2023 Tartus (Tartu Ülikooli muuseumis)
 10. 2.11.2023 Tallinnas (Neitsitornis)
 11. 14.03.2024 Tartus (Eesti Rahva Muuseumis)


KHÜ-ga koostöös toimunud üritused:

 • 29.10.2019 Muuseumitöötajate koolituspäev Kanuti ja KHÜ koostöös „Vastused ja juhised museaalide säilitamisega seoses korduma kippuvatele küsimustele“ (koordinaatorid Heige Peets, Kaie Jeeser)
 • 18.10.2021 Vabamu ja Koguhoidjate ühenduse koostööprojekti „Digitaalse kultuuri kogumine Eesti muuseumites“ seminar “Collecting Social Photo – võrgustunud fotograafia kogumine“ (ürituse kuraator Vahur Puik, projekti koordinaator Taavi Koppel)
 • 3.12.2021 Vabamu ja Koguhoidjate ühenduse koostööprojekti „Digitaalse kultuuri kogumine Eesti muuseumites“ seminar „Sotsiaalmeedia keskkonna kogumise võimalused ja piirangud” (ürituse kuraator Hembo Pagi, projekti koordinaator Taavi Koppel)
 • 17.11.2022 Eesti Muuseumiühingu koolitus-õpituba teemal „Fotod sotsiaalmeedias – (digitaalne) kultuuripärand?“ (koolitaja Krista Lepik, korraldaja Kaie Jeeser)

Koguhoidjate ühendusel on 2024. aasta kevade seisuga 129 liiget.

Aitäh koostöö eest!