Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Muuseumilist

Muuseumiteemalised postiloendid ehk listid

teabelist@muuseum.ee (u 700 liiget) on üldiseks muuseumiteemaliseks teabevahetuseks.

hariduslist@muuseum.ee (u 200 liiget) on muuseumihariduse teemadeks.

kogudelist@muuseum.ee (u 100 liiget) on Koguhoidjate ühenduse meililist selle liikmetele.

Liitumine ja lahkumine

Listikäsud esitatakse kirjana erilisel aadressil, kirja sisu eiratakse.

Teabelisti liitumisaadress: teabelist-subscribe@muuseum.ee
Listist lahkumise aadress: teabelist-unsubscribe@muuseum.ee

Hariduslisti liitumisaadress: hariduslist-subscribe@muuseum.ee
Listist lahkumise aadress: hariduslist-unsubscribe@muuseum.ee

NB! Liitumis- ja lahkumiskäsu saatmisel tuleb vastata (reply) seejärel laekuvale kinnituskirjale. Alles kinnituse saamisel täidab programm listiga liitumise või lahkumise soovi.

Tasub teada

Kiri läheb otse listi vaid listi liikme aadressilt. Listiväliselt aadressilt tulnud kirjad lubatakse edasi moderaatori loal (vajalik rämpsposti tõrjumiseks). Tuleks vältida postitamist listi, mille liige ei olda, sest nii tekkiv modereerimise vajadus aeglustab info levikut ja toob lisatööd.

Enne listi postitamist on soovitav mõelda, kas saadetav teave on vastava listi teema kohane ja sobiv sadadele inimestele edastamiseks.

Sõnumi oluline osa peaks olema kirjasisese tekstina loetav. Pildi või failina esitatud info on raskemini töödeldav ja mõjub halvasti kirja rämpsposti reitingule.

Listidel on kirja mahupiirang 1 MB, mille ületamisel kiri peetakse kinni. Kirjale lisatav fail tuleks teha võimalikult väikesemahuliseks. Listikirjale saab lisada kuni 700 kB mahus faile, sest lisade ümberkodeerimise tõttu kasvab kirja maht siis juba piiri lähedale. Mahukad lisad tuleks teha kättesaadavaks mujal (veebileht, Google Drive, Onedrive jpt) ja edastada kirjas lingina.

Listi mahupiirang on seatud serveri ülekoormuse vältimiseks, kuid aitab ka digiprügi vähendada. Kui listis on 650 aadressi, siis 1 MB mahuga kirja puhul jaotab server postkastidesse 650 MB andmeid, mille edasisel varundamisel maht kasvab veelgi. Seega oleme ühe kirjaga hõivanud kokku gigabaidi jagu andmeruumi. Seetõttu tasub mahukam fail teha lingiga kättesaadavaks ühes asukohas, kust soovijad saavad selle alla laadida. Nii väldime asjatut andmemahu kasvu.

Korduvad küsimused

  • Minu kiri ei jõudnud listi…

1) Sageli on tegu kirja mahupiiri ületamisega (vt ülalpool). Pildid tuleb vähendada ekraanile sobivaks ja salvestada JPG vormingus keskmise kompressiooniastmega. Rasterpildi (foto) puhul ületab PNG fail üsna tõenäoliselt lubatud mahupiiri.

2) Gmail ei näita enda poolt listi saadetud kirju sissetulevatena ja liigitab need jaotusesse ‘Kogu e-post’ (All mail).

Abi ja lisateave

Aadressil: emy@muuseum.ee