Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Liikmele

Muuseumiühingusse kuulub 2023. aasta seisuga 383 liiget. Ootame kõiki meie tegevustes kaasa lööma ja muidugi võtame vastu uusi liikmeid. Meie suurim tugevus peitub liikmeskonnas. Tore on, et ühingusse on leidnud tee ka nooremad muuseumitöötajad, kellel on energiat ja soovi panustada valdkonna arengusse. Oma liikmete kaudu oleme esindatud kõikides Eesti piirkondades – meie seas on spetsialiste erinevatest muuseumidest, nii suurematest kui ka väga väikestest, nii riigi-, kohaliku omavalitsuse- kui ka eramuuseumidest. See tagab mitmekülgsuse.

  • Ühingu uuendatud arengukava on alusdokument, mis sätestab ühingu uued eesmärgid. Arengukava on leitav SIIT!
  • Liikmekaartide uuendamine
    Palume kõigil liikmetel, kellel veel ei ole uut plastikkaarti, kirjutada tegevjuhile Anu Viltropile anu@muuseum.ee. Kaardi uuendamiseks palume saata ka foto (mitte suurem kui 4 x 5 cm).