Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Koguhoidjate ühendus

Ühenduse eesmärk on koondada Eesti muuseumide (pea)varahoidjaid, koguhoidjaid ja teisi kogudega tegelevaid töötajaid, pakkudes neile võimalusi erialaseks arenguks. Ühendus alustas tegevust Eesti Muuseumiühingu juures 2018. aastal.

Ühendus tegutseb kooskõlas Eesti Muuseumiühinguga, esitades omapoolseid ettepanekuid EMÜ tegevuskavasse. Plaanis on korraldada arendavaid koolitusi, seminare ja teisi valdkonna arengut toetavaid ettevõtmisi ning aidata kaasa erialase info levikule.

Ühenduse tööplaanis on esimeseks suuremaks eesmärgiks koostada „Koguhoidja käsiraamat“, mis oleks praktiliseks abimaterjaliks muuseumi kogusid puudutavates tegevustes. Ühendusse võivad kuuluda kõik kogude valdkonnas töötavad või sellesse valdkonda panustada soovivad inimesed, kes registreerudes vastavast soovist teada annavad. Koguhoidjate ühenduse liige ei pea kuuluma Eesti Muuseumiühingusse, aga saab kaasa lüüa ühenduse tegevuseks ettepanekuid esitades ja üritustest osa võttes.

Ühenduse juhtgruppi kuuluvad: Kaie Jeeser (Tartu Linnamuuseum), esimees; Airi Herm (Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum), sekretär; Kersti Kuldna-Türkson (SA Eesti Kunstimuuseum), Kai Pakkonen (SA Eesti Tervishoiu Muuseum), Pilvi Põldma (SA Virumaa Muuseumid) ja Ruth Ristmägi (SA Eesti Meremuuseum). Ühendusega on võimalik kontakteeruda aadressil: koguhoidjad@gmail.com.

Ühenduse liikmeks saab registreeruda: http://tiny.cc/cq1b1y