Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Muuseumilistide muutus

Head muuseumilistide kasutajad!

Kuna list.kul.ee postiloendid koliti RMIT serverisse ja sellega kadus osa funktsionaalsust, tuli võtta kasutusele uued listid. Listide liikmed on üle kantud. Kasutajatel palume oma aadressiloendites teha vajalikud uuendused.

Vana Uus Liikmeid Kasutus
muuseum@list.kul.ee teabelist@muuseum.ee 665 Muuseumiteemaline üldine teabevahetus
muuspeda@list.kul.ee hariduslist@muuseum.ee 156 Muuseumihariduse teemad
kogud@list.kul.ee kogudelist@muuseum.ee 167 Muuseumikogude teemad

Esialgu töötavad listid rööbiti; mõne aja pärast vanad listid kustutatakse.