Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

EMMA statuut

EESTI MUUSEUMIMEENE AUHINNA (EMMA) statuut

1. ÜLDSÄTTED
1.1. EMMA on rahaline tunnustusauhind, mis antakse parima muuseumimeene esitanud Eesti muuseumile. EMMA auhinda antakse välja üle aasta.
1.2. Auhinna eesmärgiks on muuseumide igapäevatöö ühe osa – tootearenduse tunnustamine ja väärtustamine, muuseumide kogude kui inspiratsiooniallika kasutamine loovtööstuses.
1.3. Rahalist auhinda annab välja Eesti Muuseumiühing koostöös Kultuuriministeeriumiga.

2. KANDIDEERIMISE TINGIMUSED
2.1. Konkursil võivad osaleda kõik Eesti Vabariigi muuseumid olenemata omandivormist.
2.2. Konkursile esitatav meene peab olema muuseumi poolt loodud viimase kolme aasta jooksul.
2.3. Konkursile esitatav meene peab olema seotud muuseumi identiteediga.
2.4. Iga muuseum võib konkursile esitada kuni 3 meenet aastas.

3. KONKURSI AJAGRAAFIK JA LÄBIVIIMISE KORD
3.1. Avalik konkurss kuulutatakse välja 1. augustil.
3.2. Kandideeriv meene peab olema toodetav.
3.3. Žüriile tuleb esitada meene originaal.
3.4. Žüriile tuleb esitada kaaskiri meene järgmiste andmetega:
kandideeriva muuseumi nimi, idee kirjeldus, foto, meene idee autor, meene disainer, meene teostaja ja valmistaja (lubatud on tootenäidis).
3.4. Originaalmeened tagastatakse muuseumidele.
3.5. Konkursile esitatud meened eksponeeritakse näitusel EMÜ ja ICOM Eesti rahvusvahelisel sügiskonverentsil.
3.6. Võitja kuulutatakse välja EMÜ ja ICOM Eesti rahvusvahelisel sügiskonverentsil.
3.7. Konkursi kohta saab jooksvat informatsiooni Muuseumide Infokeskuse veebilehelt (muuseum.ee).

4. HINDAMISE KORD JA KRITEERIUMID
4.1. Konkursile esitatud meeneid hindab 7-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad Eesti Muuseumiühingu, Eesti Disainerite Liidu, Eesti Kunstiakadeemia, Kultuuriministeeriumi esindajad.
4.2. Žürii koosseis vahetub igal teisel aastal.
4.3. Võitmiseks on vajalik žürii konsensuslik heakskiit.
4.4. Oma otsuste langetamisel lähtub žürii järgmistest peamistest kriteeriumidest: meene idee kannab muuseumi identiteeti, meene on inspireeritud muuseumi kogust, meene toetab muuseumi näitusetegevust, meene on kaasaegse disainiga, atraktiivselt teostatud, meene väärtustab kultuuripärandit, meene omab pedagoogilist väljundit.

5. AUHINNAFOND
5.1. Eesti Muuseumimeene auhinnafond on kuni 2000 € aastas, mis võib olla žürii otsusega jagatud erinevate meeneid esitanud muuseumide vahel.
5.2. Auhinnaraha on mõeldud võitnud muuseumile tootearenduseks.