Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Uus lehekülg ajakirjas MUUSEUM

Käesolevast kevadest on veebiajakirja Muuseum peatoimetaks Külli Kaus (Tallinna Linnamuuseum). Senine peatoimetaja Kerttu Männiste jätkab toimetuskolleegiumi koosseisus. Samuti on toimetuskolleegiumiga liitunud Eesti Tervisemuuseumi haridus- ja teenustejuht Marleen Soosaar.

 

 

 

 

 

Ajakirja MUUSEUM peatoimetaja Külli Kaus ja uus toimetuskolleegiumi liige Marleen Soosaar

Toimetuskolleegiumi soov on tõsta artiklite ilmumise sagedust, publitseerida sisukate museoloogiaalaste kirjutiste tõlkeid ning reageerida senisest paindlikumalt mäluasutuste-, pärandi- ja muuseumivaldkonnas toimuvale.