Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Tule põhjalikule koolitusele „LAK-õppe põhimõtted ja LAK-õpe muuseumitundides“

Koolitus on kolmepäevane ning keskendub mitmekeelsete ja/või muu kodukeelega õpilaste ja õpilasgruppide eripärade mõistmisele ning muuseumitundide loomisele ja läbiviimisele sellistele gruppidele. Koolituse käigus õpitakse tundma LAK-õppe (lõimitud aine- ja keeleõppe) põhimõtteid ning erinevaid võimalusi ja metoodilisi võtteid. Suur rõhk on praktilistel ülesannetel. Koolituse käigus kavandavad või arendavad osalejad mitmekeelsetele ja/või muukeelsetele gruppidele mõeldud muuseumitundi.

Koolitus toimub 8. aprillil, 9. aprillil ning 2. mail Eesti Noorsooteatri Nukuteatrimuuseumis (Lai 1/ Nunne 4, Tallinn) sealhulgas:

  • esimesel päeval õpime tundma LAK-õppe põhimõtteid ja meetodeid;
  • teisel päeval kavandame või arendame edasi juba olemasolevat muuseumitundi mitmekeelsele ja/või muukeelsetele grupile. Aluseks võtame lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtteid ja -meetodeid;
  • kolmandal päeval mängime läbi, analüüsime ja reflekteerimine koolituse käigus loodud ja arendatud muuseumitunde.

Päevakava 

10.00-10.30 saabumine ja tervituskohv
10.30-12.00 koolituse I osa
12.00-13.00 lõuna omal käel
13.00-14.30 koolituse II osa
14.30-14.45 paus
14.45-16.15 koolituse III osa

 Miks osaleda?

  • Omandad vajalikud põhiteadmised mitmekeelsete ja/või muukeelsete õpilastega töötamiseks ja leiad julguse nende juhendamiseks.
  • Erinevate ülesannete abil katsetame LAK-õppe meetodeid ning õpime looma ja läbi viima muuseumitunde ja tegevusi, mis oleksid mitmekeelsete ja/või muukeelsetele õpilastele harivad ning kaasavad.
  • Saad kaasa koolituse sisu toetava õppematerjali ja viited, kust edaspidi iseseisvalt antud teema kohta juurde uurida.
  • Koolitus on väga praktiline: saad omandatud teadmised kohe kasutusele võtta!

Koolitajateks on Iiris Oosalu, Avatud Kooli õppetöö arendusjuht ja Eva Ronk, Avatud Kooli õppejuht. Avatud Kool on eesti õppekeelega kool Tallinnas, kus võõrkeelte ja teiste kultuuride tundmaõppimine toimub igapäevase suhtluskeskkonna osana ja aineõppega seostatult. Klassis õpivad koos eri rahvusest lapsed ning neid õpetavad eri rahvusest õpetajad.

Osalustasu on 100 eurot Muuseumiühingu liikmele ja 150 eurot mitteliikmele. Koolituse tasu palume hiljemalt 1. aprilliks tasuda ülekandega Eesti Muuseumiühingu arveldusarvele Swedbank EE832200221057022917 või SEB EE691010052037346005. Kui on vaja vormistada arve, pane vajalikud rekvisiidid registreerimisvormil kirja.

Lisainfo ja registreerimine siin. NB! Tutvu ka koolitusele registreerimise kokkuleppega.

Kohtade arv on piiratud.

Ei ole veel Eesti Muuseumiühingu liige? Esita liikmeavaldus siin!

Lisainfo:
Anu Viltrop
anu@muuseum.ee
+372 5665 9118