Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Tule Muuseum 3.0 koolitusele!

Creativity Lab ja Eesti Muuseumiühing kuulutasid välja kandideerimise muuseumide arendus- ja koolitusprogrammi MUUSEUM 3.0 III lendu. Registreerumine programmi on avatud 22. oktoobrini 2021.

Programm koosneb neljast moodulist:

  1. Strateegiline planeerimine ja juhtimine (9.-10.11.2021 Tallinnas)
  2. Teenuste disain ja külastajateekonnad (23.-24.11.2021 Tallinnas)
  3. Kommunikatsioon ja veenev esinemine (14.-15.12.2021 Tallinnas)
  4. Meeskondade, muudatuste ja enesejuhtimine (18.-19.01.2022 Tallinnas)

Lisaks neile moodulitele on programmis kavas lühemad töötoad (sh veebipõhised kohtumised) välisekspertide osavõtul, need kohtumised on avatud kõikidele MUUSEUM 3.0 programmi vilistlastele.

Registreerumine programmi on avatud 22. oktoobrini.

 

Programmis osalemise maksumus on 300 eurot + käibemaks, mis sisaldab osavõttu neljast 2-päevasest koolitusest, koolitusmaterjale ja toitlustust. Arve võib tasuda ühes või mitmes osas, vajadusel võib arve tasuda osaliselt eraisik ja osaliselt tööandja. Samuti võime arve väljastada nii 2021. kui ka 2022. aastal, et muuseumidel oleks võimalik selle kuluga oma eelarves arvestada.

 

Registreerumisel on Eesti Muuseumiühingu liikmetel võimalik taotleda osalist või täisstipendiumi ehk tasuta osavõttu koolitusest. Vastava sooviavalduse saab märkida registreerumisvormil. Stipendiumi saajate arv on piiratud ning saajad otsustab Eesti Muuseumiühingu juhatus.

 

Täpsem info programmi sisu, läbiviijate, kandideerimise ja tingimuste kohta veebilehelt: https://tulevikumuuseum.voog.com/ 

 

Suur tänu Muinsuskaitseametile, kelle toel programmi ellu viime!

 

Lugupidamisega

 

Ragnar Siil

Creativity Lab

ragnar.siil@creativitylab.ee