Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Muuseumiühingu koguhoidjate ühenduse veebikäsiraamat MuuWik sai muuseumiroti!

Veebipõhine kogude töö käsiraamat MuuWik tunnistati parimaks muuseumikogu arendajaks aastal 2022. Preemia pävisid projekti eestvedajad Kaie Jeeser, Madle Uibo, Kersti Kuldna-Türkson, Piret Pedanik, Pilvi Põldma ja Ruth Ristmägi.

Vajadus kogude tööd toetava käsiraamatu järgi on olnud arutelude teemaks nii Muuseumiühingus kui ka muuseumides aastaid. EMÜ juhatuse liige Kaie Jeeser võttis härjal sarvist ja kutsus 2018. aasta sügisel kaasa mõtlema kolleegid erinevatest muuseumidest. Kokku tuli juhtgrupp koosseisus: Kersti Kuldna-Türkson (Kunstimuuseum), Pilvi Põldma (Virumaa Muuseumid), Ruth Ristmägi (Meremuuseum), Kai Pakkonen (Tervisemuuseum), Airi Herm (Sõjamuuseum). Tänaseks on Kai ja Airi asemele asunud Piret Pedanik (Pärnu Muuseum) ja Madle Uibo (Tartu Linnamuuseum). 

Juhtgrupi eestvõttel asutati EMÜ juurde koguhoidjate ühendus (KHÜ) eesmärgiga tuua kokku kogudega tegelevad muuseumitöötajad ja kaasata nad käsiraamatu koostamisele. Esimene kogunemine toimus 2019. aasta märtsis. Juhtgrupi liikmed koostasid MuuWiku põhitekstid, korraldati arutelusid nii veebis kui füüsiliselt. Selle tulemusena sündis veebikäsiraamat, mis on pidevas arengus ja nagu Tallinna linngi ei saa ta kunagi valmis. Siiski on MuuWikus kirjeldatud peamised tööprotsessid nagu käsiraamatule kohane. MuuWiku edasine areng toimub läbi aktiivse kasutamise, seetõttu on seal loodud võimalused mõttevahetuseks ja kogemuste jagamiseks. 

Juhtgrupp ootab väga kõigi aktiivset osalust, et teemade juurde lisatud rubriikides Näiteid praktikast ja Kommentaarid areneksid sisukad arutlused, millest kasvavad välja järgmised Muuseumiroti projektid. 

MuuWik ei oleks sündinud ilma koguhoidjate ühenduseta. Liikmeskond on koostamisse palju panustanud ning ka üsna usin käsiraamatu kasutaja. Edasine eesmärk on, et ka teiste muuseumitöö valdkondade esindajad MuuWiku avastavad. Muuwikus on alustatud mitmeid teemasid, mis vajavad arutelu ning lahendust. Näiteks: autoriõiguste määramine MuIS süsteemis; sotsiaalmeedia foto kasutamine; arheoloogide ja peavarahoidjate koostööprobleemid; avahoidla temaatika jne. Siin on tõstatatud küsimusi, mis kutsuvad kogude töö praktikute kõrval kaasa mõtlema nii muuseumiteoreetikuid kui seaduste / määruste kujundajaid. Üheskoos on võimalik leida probleemidele paremaid lahendusi ja muuta tegevusi efektiivsemaks. 

Mida rohkem erinevaid kasutajaid, seda sisukam ja mitmekülgsem saab MuuWiku olema.   

Aitäh! Ja head kasutamist!