Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

LIINA SIREL: EMÜ JUHATUSE UUS ABILINE

Alates maist toetab ja abistab EMÜ juhatust organisatsiooni igapäevatöös ning projektide elluviimisel juhatuse assistent Liina Sirel. 

Muuseumispisiku sai Liina külge Kadrioru kunstimuuseumis, kus ta töötas assistendina. Liinal on keskkonnakorralduse ja planeerimise alane rakenduslik kõrgharidus Tartu Ülikoolist ning kultuurihuvi on viinud teda tudeerima filosoofiat ja kultuuriteaduseid Tallinna Ülikoolis.

Liina põhilisteks tööülesanneteks saab liikmearvestus ja liikmetega suhtlemine, EMÜ veebilehe, sotsiaalmeedia ja teabelisti haldamine, info suunamine ja vahendamine, aga ka EMÜ koolituste, seminaride ja Eesti Muuseumide Festivali Narva konverentsi korralduses osalemine. 

Lisaks nendele praktilistele ülesannetele, on Liina motivatsioonikirjas sõnastanud oma panust EMÜ toimimisse nii: „Minu üheks rolliks MTÜ Eesti Muuseumiühingus jääb tuua rohkem muuseumialast teadlikkust ühiskonda. Ma sooviksin, et iga (siin mõtlen kindlasti igat inimest!) muuseumitöötaja väärt töö saaks märgatud ja ka õiglaselt tasustatud ning muuseumikülastaja näeks, kui suurepärased ja toredad inimesed on muuseumimaastikul töötamas. Seejärel salamisi heatahtlikult soovin, et iga eestlane saaks õnnistatud selle siira nähtamatu “muuseumipisiku” poolt, andmaks omakorda panuse Eesti muuseumimaastikku.“

Soovime Liinale indu ja julget pealehakkamist uues ametis!

Samuti täname kogu südamest Jelena Tšekulajevat tema panuse eest EMÜ tegevuste ja teabe koordineerimisel, juhatuse toetamisel ning ühingu toimimiskultuuri ja maine edendamisel!

 

EMÜ juhatuse nimel
Kerttu Männiste