Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Koolitus “Protsessdraama kasutamine muuseumiprogrammides”

Eesti Muuseumiühing korraldab kaheosalise töötoa “Protsessdraama kasutamine muuseumiprogrammides”.
Koolitus toimub 10. oktoobril ja 14. novembril algusega kell 13.00 Eesti Vabaõhumuuseumi setu talus. 
Töötuba viib läbi Katrin Nielsen (draamaõpetaja, rakendusteatri lektor, näitleja, lavastaja, MA)

 

Koolitusele palume registreeruda lingil hiljemalt 6. oktoobril 2018. KOHAD TÄIS!
Koolitus annab lühida sissejuhatuse draamaõppe rakendamisse hariduslikel eesmärkidel, fookuses on protsessdraama kui osalusteatri vorm. Koolitusel praktiseeritakse erinevaid draamamänge grupidünaamika käivitamiseks ja gruppide haldamiseks, osaletakse mitmes draamaloos ja omandatakse erinevaid draamavõtteid ja tehnikaid, et oma draamalugu luua. Praktilisele poolele järgneb refleksioon õppeprotsessi ja juhendaja/osaleja rolli üle.
Koolitus on praktiline, eeloskusi ei nõua.

Programm
10. oktoober
Sissejuhatus teatri- ja draamaõppe metoodikasse ja erinevatesse draamavormidesse.
Protsessdraama näide – draamaloo läbimängimine.
Draamaprotsessi refleksioon.

14. november
Draamatöö võtted ja tehnikad.
Draama – aja kavandamine ja grupi valmisoleku kujundamine.
Draamaloo loomine.
Protsessi analüüs ja osalejate refleksioon draamaprotsessile.

Kahepäevase koolituse tasu on 10 €, mis tuleb kanda Eesti Muuseumiühingu arveldusarvele SEB EE691010052037346005 või Swedbank EE832200221057022917 märksõnaga „koolitus“ hiljemalt 6. oktoobriks 2018.

 

Rohkem infot:
Dagmar Ingi
5345 3280
654 9122
dagmar@evm.ee