Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Hääleta Muuseumiööle 2023 parim teema!

Täname kõiki, kes võtsid innukalt osa Muuseumiöö teema ideekorjest ja pakkusid välja huvitavaid ja päevakajalisi teemasid. Pakutud ideede hulgas jäi kõlama mitu korduvat teemat, ning nagu ennist lubatud, paneme kõige populaarsemad teemad hääletusele. Häält saab anda 30. novembrini!

Muuseumiöö toimub 20. mail 2023.

Mõlemad sõelale jäänud teemad võimaldavad pöörata tähelepanu muuseumide jaoks olulistele küsimustele ning on piisavalt laiad, et iga osalev muuseum leiaks enda jaoks sobiva tõlgendusviisi:

Öös on liikumist – teemat seostati eelkõige 2023. aasta riikliku liikumise teema-aastaga, mis keskendub tervislikele eluviisidele ja liikumisharrastusele. Liikuvus tähendab ka liikumisviise ja reisimist – kuidas ja mis vahenditega on liikuma saadud ja kuhu on kohale jõutud.

Liikumine võimaldab rääkida arengust liikumisel sihtide poole. Põnev ja salapärane on, kui miski öises muuseumis liigutama hakkab. Kui liigutama hakkavad kahjurid, peab juba sekkuma hoolas koguhoidja.

Öös on (m)elu – esmajoones tähistab teema pandeemiajärgset taaselavnemist – melu ja inimeste taas muuseumidesse jõudmist. Pöörates tähelepanu elurikkusele saavad muuseumid rääkida ka keskkonnahoiust ja vajadusest kestlikuma elukorralduse järele.

Üks teema pakkujatest rõhutas hoopiski elu öist varjatumat poolt – „Öösel liiguvad teised inimesed, teised mõtted ja maailm paistab üleüldse teistsugune. Võib-olla luulelisem, võib-olla tantsulisem, võib-olla kõmulisem.“.

Selleks, et järgmisele Muuseumiööle just see kõige parem teema valida, ootame Sinu abi!

Anna oma hääl meelepärasele teemale alljärgnevas ankeedis.

Teemade poolt saab hääletada kuni 30. novembrini 2022.

Ankeeti täitma

Kõige paremate soovidega,

Muuseumiöö koordinaator Heliis Martinson ja Eesti Muuseumiühingu juhatus

Lisainfo:

Heliis Martinson
Muuseumiöö 2023 koordinaator
heliis.martinson@gmail.com

Paavo Kroon
Eesti Muuseumiühing
Paavo.Kroon@transpordiamet.ee