Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Eesti muuseumiühing otsib tegevjuhti

Tähtaeg: 6. detsember 2021!

Tule ja aita ellu viia Muuseumiühingu tulevikunägemus!

Eesti muuseumiühing (EMÜ) otsib tegevjuhti, kes:

  • vastutab organisatsiooni igapäevatöö eest
  • seisab EMÜ tulevikuvisiooni ja muuseumitöötajate huvide eest
  • suhtleb liikmeskonnaga ja haldab liikmeregistrit
  • koondab ja süstematiseerib valdkonda puudutavat infot
  • hoiab ja arendab institutsionaalseid suhteid (kultuuriministeerium, muinsuskaitseamet, erialased organisatsioonid, rahvusvahelised partnerid jne)
  • toetab juhatust nende töös ja otsuste täideviimises
  • organiseerib õppepäevi ning koolitusi
  • tutvustab ühingu tegevust (reklaamimine, s.h. sotsiaalmeedia) ning haldab muuseumide teabelisti
  • kirjutab rahastusprojekte ja haldab projektide järelevalvet

 

Kandidaadilt ootame:

  • kõrgharidust
  • muuseumivaldkonna tundmist
  • head suhtlemisoskust ja eneseväljendust
  • inglise keele oskust suhtlustasemel
  • täpsust ja kohusetundlikkust
  • initsiatiivi arendustegevuste edasiviimisel
  • raamatupidamise põhialuste tundmist
  • projektikirjutuse oskust

 

Omalt poolt pakume:

  • eriilmeliste koostööprojektide elluviimisel osalemist
  • võimalust anda panus muuseumivaldkonna arengusse
  • enesetäiendamise võimalusi nii Eestis kui ka välismaal
  • paindlikku tööaega
  • töö on tasustatud

 

Kandideerimiseks palume esitada:

  • elulookirjeldus
  • visioon muuseumiühingu arengust ühel lehel (NB! Vt ka EMÜ arengukava)

 

Tööle asumise aeg: jaanuar 2022 või esimesel võimalusel

Kandideerimissoov koos elulookirjelduse ja visiooniga palume saata hiljemalt 6. detsembril 2021 e-posti aadressil: emy@muuseum.ee

 

Pilt: “Meie kätes on tulevik!” Eesti Kunstimuuseum SA graafilise disaini kogu