Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Eesti Muuseumiühing otsib aasta muuseumitöötajat!

Eesti Muuseumiühingu kuulutab välja “Aasta muuseumitöötaja ehk Terav pliiats” tunnustuspreemia.  Tunnustuse eesmärk on märgata, tunnustada ja väärtustada muuseumides töötavaid kolleege. 

Aasta muuseumitöötaja on käivitaja ja eestvedaja, kelle osalusel või juhtimisel valmivad mõjusad ning uuenduslikud, isegi erakordsed, muuseumide arengut toetavad tegevused ja projektid. Ta on kaasanud ja inspireerinud kolleege ja/või muuseumi sihtgruppe.

• Esmakordselt andis Eesti Muuseumiühing üle Aasta Turundaja tiitli ja selle pälvis Eesti Loodusmuuseum näituse «Hirmus armas nahkhiir» ja 2020. aasta looma turundus eest.

Erakordseks ja mõjusaks algatuseks või tegevuseks võib olla nii uue töömeetodi rakendamine, õppimisvõimaluste loomine nii senistele kui uutele sihtrühmadele või hoopis muuseumile, muuseumi töökeskkonna parandamine ja edendamine, näiteks tööprotsesside ja tööõnnega tegelemine. Samuti väärtustame kolleege, kes on auhinna-aastal valmis saanud museoloogiaalase teadustööga. See võib olla näiteks muuseumivaldkonnas olulise konverentsi või seminari korraldamine, publikatsiooni sh ka museoloogiaalase artikli avaldamine, rahvusvahelise konverentsi ettekanne või ka kraadiõppe tulemusena valminud museoloogiaalane magistri- või doktoritöö. 

Olulisel kohal on ka muuseumivaldkonna valupunktide eest seismine ja eestkõnelemine, et suurendada ühiskonnas teadlikkust muuseumitöö sisust ja kultuuripärandi rollist. 

Tunnustusega tahame välja tuua muuseumitöö mitmekesisust.

Kandidaate võib üles seada nii üksikisik kui organisatsioon, kuid esitaja peab taotluse juurde lisama veel ühe soovitaja või toetaja soovituskirja. Vabas vormis taotlused ja soovituskiri saata e-posti aadressile emy@muuseum.ee.

Kandidaate saab üles seada 5. jaanuarini 2024. Laureaat kuulutatakse välja Eesti muuseumide aastaauhindade galal.

2023. aastal on preemiasumma 1500 eurot.

Vaata statuuti SIIT.