Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Balti Museoloogiakool

Eesti Kultuuriministeerium korraldab koostöös EMÜga alates 2004. aastast Balti museoloogiakooli, kus igal suvel kohtuvad Eesti, Läti ja Leedu muuseumitöötajad. Suvekoolis saavad osalejad arendada ja täiendada oma erialaseid teadmisi, ühendades teoreetilisi teadmisi praktiliste kogemustega.

Museoloogiakooli eesmärk on tugevdada Balti riikide muuseumitöötajate professionaalsust, suurendada muuseumide ühiskondlikku avatust ja nüüdisaegset lähenemist oma tegevustes. Balti museoloogiakoolist võtavad osa muuseumivaldkonna professionaalid Balti riikidest ja kaugemalt.

Tänavu toimub Balti Museoloogiakool 10.-16. juuni 2018 Kaunases Leedus.

Teema: Rethinking the Museum: Opening Up to New Voice

Õppejõud: Linda Norris ja Jari Harju

Avaldusi sai esitada kuni 11. maini 2018.
Vaata BMSi kodulehte siit