Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Toetuskiri Õpetajate Lehele

Avaldasime koos ICOM Eesti Rahvuskomiteega oma muret Õpetajate Lehe tuleviku osas ning saatsime Haridus- ja teadusministeeriumile pöördumise. EMÜ juhatuse esimees Kerttu Männiste andis ka lühikommentaari ERRile. Kuula siit!

 

MTÜ Eesti Muuseumiühing ja MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee pöördumine seoses Õpetajate Lehega

Õpetajate Leht on 1930. aastast olnud oluline eesti hariduses ja koolides toimuva vahendaja ning infoallikas. Kord nädalas ilmuv leht tõstatab küsimusi, pakub mõtteainet, loob arutluspinnase jne – toob kokku haridusega seotud inimesed. Õpetajate Leht on ainus regulaarselt ilmuv väljaanne, kus Eesti haridusmaastikul toimuvat mõtestatakse. Lisaks ilmuvad lehes kuulutused, lood koolides toimunud sündmustest, koostööpraktikatest jne. Kõik see annab vajalikke teadmisi koolielust ning aitab kõigil haridusega seotud osapooltel paremini oma tööd ja koostööd teha ning kavandada.

Üheks osapooleks selles töös on muuseumid.  Nagu koolid, on ka muuseumid haridusasutused, mille eesmärk on teadmiste edasi (k)andmine. Muuseumid on formaalhariduse toetajana aastaid olnud aineõpetajatele vajalikud ja head partnerid, muuseumitunnid võimaldanud tuua õpilased klassiruumist välja teistsugusesse õpikeskkonda, aidata kinnistada õpitud teadmisi ning andnud ka hoopis uutmoodi õppimiskogemuse. Haridustöö on muuseumide üks keskne tegevus ning muuseumikeskkond suurepärane õppimispaik. Kaasaegses hariduses on koolide ja muuseumide koostöö iseenesestmõistetav, lausa vältimatu, kui soovida meie lastele parimat ja mitmekülgsete võimalustega haridusteed.

Koostööks õpetajatega on muuseumidele olnud asendamatuks platvormiks just trükis ilmuv Õpetajate Leht, mille kaudu saab tutvustada muuseumide haridusprogramme, õpilastele ja õpetajatele suunatud sündmusi ja palju muud. Muuseumide haridustöötajad on lehe kaudu saanud hoida ennast kursis koolides ja hariduses toimuvaga, mõelda kaasa tõstatatud küsimustele ning pakkuda lahendusi õpitööks. Õpetajate Leht on muuseumidele ainus võimalus olla süsteemselt kaasatud formaalses hariduses toimuvatesse arengutesse. Silmas pidades õpilaste hulka, mis aasta jooksul erinevaid Eesti muuseume külastab, teeb see muuseumidest arvestatava Eesti haridusmaastiku mõjutaja.

Seetõttu avaldame sügavat nördimust mõtte üle viia Õpetajate Leht ainult veebiväljaandeks või kaotada selle ilmumine sootuks. Eesti õpilased väärivad seda, et haridusega tegelevatel inimetel ja asutustel on olemas vähemalt üks füüsilisel kujul ilmuv väljaanne, mille kaudu oma mõtteid vahetada, haridusideid arendada, koostööd teha ning probleeme tõstatada. Haridus on teadmiste edasi andmine ja täpselt selles rollis on ka Õpetajate Leht. Kui võtta ära see ülioluline allikas, kuivab kokku ka koostöö ning haridusasutuste vahel toimiv sünergia.

Ministeerium, kus Eesti koolilastest, õpetajatest ja hariduse tulevikust hoolitakse, annaks Õpetajate Lehele pigem vahendeid juurde, mitte ei kärbiks neid. Vähim, mida teha, on Õpetajate Lehe ilmumise jätkamine praegusel kujul.

 

MTÜ Eesti Muuseumiühing

MTÜ ICOM Eesti Rahvuskomitee