Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Pilguheit NEMO aastakonverentsile: Euroopa muuseumid on pühendunud rohepöörde läbiviimisele

19.-21. novembril toimus Lahtis (Soomes) NEMO ehk Euroopa muuseumiorganisatsioonide võrgustiku  aastakonverents, mis keskendus seekord kliimakriisile ning muuseumide võimalustele oma tegevuste ümberkujundamiseks ja rohepöörde läbiviimiseks. 

Lahti on sümboolne linn sellise konverentsi läbiviimiseks. Nimelt on Lahti eesmärgiks olla juba 2025. aastaks kliimaneutraalne. Konverentsil osales üle 300 muuseumispetsialisti ligi 40 riigist, mis NEMO konverentside kõigi aegade rekordarv.

Pildil NEMO juhatuse esimees David Vuillaume,

Konverentsi eesmärk oli inspireerida muuseume kliima nimel veelgi aktiivsemalt ja pühendunumalt tegutsema. Ettekannetes, paneelaruteludel ja töötubades arutleti tuliselt ja innukalt, kuidas saavad muuseumid vähendada oma negatiivset mõju kliimale, innustada kogukondi muutuste nimel tegutsema ning olla seeläbi osa lahendusest. Samas saavad muuseumid rohepöörde läbiviimisel olla usaldusväärsed partnerid vaid siis, kui näitavad muudatuste elluviimisel eeskuju.

Konverentsil saime veenduda, et Euroopa muuseumidel on suur tahe edasi liikuda, muutuda jätkusuutlikumaks ning olla osa lahendusest. See soov kajastub ka NEMO konverentsi lõpusõnumis:

„Meie eetiline ja professionaalne prioriteet on planeedi jätkusuutlikkuse tagamiseks teha koostööd oma kogukondadega. Muuseumidel on keskkonnasäästlikkuse edendamises ja inimkonna võimaliku tuleviku ettekujutamises väga oluline roll. Meil  on kohustus kasutada oma mitmekülgseid kogusid ja neist lähtuvaid lugusid inimeste inspireerimiseks ja muutuste hõlbustamiseks. Mõistame, et kogu pärandit ja kogusid ei ole enam võimalik säilitada nende praegustes tingimustes. Oleme pühendunud oma kogude sotsiaalse, ajaloolise, haridusliku ja keskonnamõju ümberhindamisele.”

NEMO on algatanud interaktiivse kaardi, et koguda näiteid muuseumide sammudest kliimakriisi leevendamisel. Julgustame ka Eesti muuseume lisama kaardile oma häid praktikaid. Näiteid saab lisada selle vormi kaudu.

Samuti on NEMO pannud kokku ülevaate Euroopa riikide muuseumide kliimapoliitikatest, et inspireerida muuseume oma koduriigis muudatusi ellu viima. 

Järgmisel aastal toimub NEMO aastakonverents Sibius, Rumeenias ning teemaks on kaasatus. 

Konverentsile järgnes NEMO üldkogu, kus valiti ka kaks uut juhatuse liiget. Eesti Muuseumiühing on NEMO liige ning kuni 2024. aasta lõpuni on NEMO juhatuses Eesti Muuseumiühingu esindajana Dagmar Ingi. Konverentsil osales täies koosseisus ka Eesti Muuseumiühingu juhatus.