Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

NEMO kutsub huvilisi kandideerima veebikoolitusele”Muuseumide jõu vabastamine säästva arengu jaoks”

NEMO pakub septembrikuus taas põnevat koolitusvõimalust! Järgmine NEMO koolitus toimub Zoomis 7., 14., 21. ja 28. septembril 2023 kell 10.00-12.30 CEST.  Huvilistel palutakse kandideerida esimesel võimalusel, et tagada endale koht neljapäevasel koolitusel. Koolitusel uuritakse muuseumide  võimalusi ja rolli säästva arengu eesmärkidesse panustamisel. Avaldusi oodatakse kuni 31. juulini 2023.

Veebikoolituse “Muuseumide jõu vabastamine säästva arengu jaoks” korraldavad NEMO ja ICROM. Koolitust viivad läbi José Luiz Pederzoli Jr, ICCROM ja Henry McGhie, Curating Tomorrow. Korraldajate ootus on, et väljavalitud osalejad osaleksid koolitusel kõigil neljal päeval.

Muuseumid saavad säästva arengu eesmärkide elluviimisel täita mitmeid rolle. Näiteks hoolitsevad muuseumid kogude eest, pakuvad erinevatele sihtrühmadele ligipääsu haridusele ja töökohtadele. Samuti saavad muuseumid pakkuda koolitusi, teadusuuringuid jne.

Koolitusel osaleja saab suurepärase ülevaate säästva arengu eesmärkidest ning õpib sõnastama oma muuseumis neile eesmärkidele suunatud väljakutseid või püüdlusi.  Iga osaleja koostab koolituse käigus oma muuseumi tegevuskava säästva arengu eesmärkide elluviimiseks.

Töötoa kava:
1. Säästva arengu eesmärgid; kuidas need on seotud muuseumitööga. Riiklike ja kohalike väljakutsete mõistmine; teadvustamine, kuidas muuseum aitab säästvale arengule positiivselt ja negatiivselt kaasa.
2. Säästva arengu teemaliste eesmärkide seadmine ja plaanide väljatöötamine oma muuseumis.
3. Vajaliku tööriistakasti kokkupanemine plaanide elluviimiseks.
4. Mida kavatsete teha: jagage oma plaane teiste osalejatega.

Täpsem info koolituse ning kandideerimise kohta on leitav NEMO kodulehelt.  Huvitatud Eesti Muuseumiühingu liikmetele anname meeleldi kandideerimiseks kaasa soovituskirja. Oma huvist soovituskirja vastu anna mulle märku esimesel võimalusel: anu@muuseum.ee.