Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Ilmunud on ajakirja MUUSEUM värske number “Muuseumid ja haridus”

Veebiajakirja Muuseum number 2/2019 on pühendatud ühingu aastateemale „Muuseum ja haridus“. Peatoimetaja Kerttu Männiste: “Septembris Narvas toimunud Eesti Muuseumide Festivali eeskujul oleme proovinud teemaderingile läheneda võimalikult avaralt, kajastades nii muuseumipedagoogikat, muuseumipedagoogide (ja teiste muuseumiprofessionaalide) õppe- ja enesetäiendusvõimalusi kui ka külastajate kogemusi”.

Vaata uut ajakirja SIIT!

Ülevaate museoloogiaõppe korraldusest ja õppekavade uuendamisest Helsingi ülikoolis annab Suzie Thomas. Maiju Tuisku Soome muuseumihariduse ühingust teeb sissevaate Soome muuseumihariduse arenguloosse ja –suundadesse. Virve Tuubel, Kaja Visnapuu ja Marleen Soosaar kajastavad põhjalikult käesoleval aastal kümnendat korda toimunud muuseumipedagoogide suvekool, mille teemade valik läbi aastate peegeldab hästi Eesti muuseumimaastikul toimunud arenguid. Ene-Mall Vernik-Tuubel käsitleb ettevalmistamisel oleva riikliku haridusvisiooni ja –arengukava (Haridus- ja teadusstrateegia 2035) valguses muuseumi- ja mäluasutuste pedagoogika rolli, võimalusi ja ülesandeid. Samuti leiab ajakirjast kokkuvõtted rahvusvahelistest koolitustest ja konverentsidest ning uute trükiste tutvustused.