Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Eesti Muuseumiühing andis välja muuseumihariduse käsiraamatu tõlke

Eesti Muuseumiühingu eestvedamisel ilmus eesti keeles Saksamaal välja antud muuseumihariduse käsiraamatu tõlge. Käsiraamatu on koostanud Saksa Muuseumihariduse Keskliit ja Saksamaa Muuseumide Liit, tõlkimisele ning Eesti oludesse kohandamist vedasid eest Eesti Muuseumiühingu juhatuse liikmed Kristi Paatsi, Paavo Kroon ja Eesti Rahva Muuseumi metoodik Virve Tuubel.

“Eesti Muuseumiühingul on väga hea meel, et nii oluline käsiraamat nüüd eesti keeles olemas on, sest seni polnud eesti keeles kompaktset ja ülevaatlikku materjali sellest, mida muuseumiharidus endas kätkeb ning kuidas haridustegevusi muuseumides planeerida ja läbi viia. Tegemist on tõlkeraamatuga, kuid oleme käsiraamatu illustreerinud näidetega Eesti muuseumihariduse headest praktikatest, “ sõnas Kristi Paatsi.

Käsiraamatu keskmes on muuseumiharidus ja sellega seonduv teavitustegevus, kuid kindlasti tasub käsiraamatut sirvida ka teistel muuseumides töötavatel spetsialistidel. Nimelt on käsiraamatus tutvustatud peamisi edutegureid kõikides muuseumitöö aspektides.

Publikatsioon on kättesaadav SIIT!