Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Balti museoloogiakooli järelkaja: arvamuslugu Tiina Vindilt

Balti museoloogiakool 2020

Tiina Vint, TÜ muuseumi peavarahoidja

 

Ei võitle stsenaariumiga!

See on meelde süüvinud hüüatus ilmselt paljudele sellel aastal Balti museoloogiakoolis osalenutele. Väikestes meeskondades harjutades olid meile ette antud lood ja oh, kui raske oli looga leppida, et seda mitte ümber teha või hoopis teistsuguseks kujundada. Harjutuste eesmärgiks oli aga just antud olukorras parim lahendus leida ja võidelda tuli hoopis ohtudega, näha riske ja tulla nendega toime ning treenida erinevate ohustsenaariumide järgi.

Sellel aastal toimus Balti museoloogiakool juba 17. korda. Järg oli taas Eesti käes ja kolme Baltimaa muuseumitöötajad olid 2.8. augustini Narvas. Tänavune koolitus keskendus riskide hindamisele, ohuplaanide tegemisele ning kriisiga toimetulekule ja andis võimaluse näha probleeme nii meie endi kui ka päästjate vaatenurgast.

Koolituse kutses kirjeldas Anton Pärn oma kogemust: „Osalenud õppusel „Muuseum põleb“, kogesin iga sekundiga, kui oluline on osata mõtestatult käituda meile usaldatud kultuuripärandit päästes. Me kõik vajame seda kogemust.“

Koolituse läbinuna jagan igati Anton Pärna mõtet. Kõigil on ette tulnud ootamatuid kriisisituatsioone, mida ei ole osatud oodata ja mille hilisemast analüüsist on selgunud. et parem ettevalmistus oleks säästnud närve ja aega, aga ka mõnel halvemal juhul säästnud pärandit hävingust.

Mängulisus, meeskonnatöö, väärtuste hindamine, meeskonna valmisolek, harjutamine ja Covid-19 olid selle korra märksõnad. Koolituse ülesehitus oli väga sujuv ning koolitajad olid kõik väga innustavad. Korraldus oli suurepärane, reaalsed olud sobisid teemaga, kuigi keegi ilmselt sellist teemat pakkudes ei osanud näha, et üheks suureks ohuteguriks kriisi korral võib olla üle maailma leviv pandeemia. Covid-19-ga tuli arvestada nii suheldes kaaslastega kui ka harjutades kriisiolukorrale lahendusi otsides.

Inspireerivaks sissejuhatuseks oli kuulda kolleegide mõtteid kriisiolukorraga toimetulekust. Järgnesid tihedad päevad täis teooriat ja harjutamist. Sellel aastal olid Balti museoloogiakooli ees Nikita Groznov Sisekaitseakadeemiast, Rebecca Kennedy USA-st ning Linda Lainvoo ja Janika Turu Muinsuskaitseametist. Covid-19 mõjutas koolitust ka sellega, et Rebecca Kennedyl ei õnnestunud vaatamata koolitusmeeskonna tohututele pingutuste Eestisse tulla. Aga kuna seljataga on mitu kuud e-kohtumisi ja tehnilise võimekuse testimisi, ei mõjutanud viirusekriis kuidagi koolituse kvaliteeti ja võimalust teadmisi omandada.

Selle aasta Balti museoloogiakool oli väga vajalikul teemal, innustava sisu, ägedate õpetajate ning toredate kolleegidega. Suur tänu kõigile korraldajatele ja häid ideid järgmisteks aastateks!