Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Arutelu digiteerimistööde teemal 28.03 Kultuuriministeeriumis

Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum ja Kultuuriministeerium kutsuvad huvilisi arutelule.

Digiteerimisteemad vaevavad rohkem või vähem pea igat mäluasutust. Paljudes neist jätkuks retrospektiivset digimistööd veel mitmekümneks aastaks, kuid samal kogud pidevalt täienevad ning muutuda võivad nii tehnoloogiad kui ka standardid. Peatselt rakenduva digiteerimise rakenduskava valguses tasub pea igal mäluasutusel läbi mõelda, kuidas digiteerimist oma asutuses kõige efektiivsemalt planeerida ning kuidas korrastada oma töövoogusid, et hoida kokku aega ja raha või digiteerida kogudes leiduvat senisest hoopis kiiremini.

28. märtsil kohtume Kultuuriministeeriumi suures saalis, kus tutvume uue digmisjuhendiga ning oma kogemusi digiteerimisprotsessi planeerimisel ja töövoogude optimeerimisel tutvustavad Eesti sõjamuuseum, Rahvusraamatukogu ja Rahvusarhiiv. 

KUTSE ARUTELULE

 

PÄEVAKAVA

10:00 Registreerumine ja tervituskohv

10:30 Avasõnad

10:40 Täiendatud Museaalide digimise juhendi tutvustus ja arutelu, Joel Leis, Mari Siiner, Martin Sermat, Kanut

11:20 Eestindades maailma parimat teadmust. FADGI juhendist, Vahur Puik, MTÜ Eesti Fotopärand

12:00 Ülevaade CD-ETA projekti tegevustest ning sõjamuuseumi töövoogude auditeerimise tulemustest, Hembo Pagi ja Airi Herm, Eesti sõjamuuseum

13:00 Lõunasöök

13:30 Rahvusraamatukogu töövoogude tutvustus, Signe Tõnisson ja Kadri Merila-Koppel, Eesti Rahvusraamatukogu

14:30 Rahvusarhiivi töövoogude tutvustus, Eveli Valts ja Jarmo Nagel, Rahvusarhiiv

15:30 Kokkuvõtted ja arutelu

Üritus lõppeb kell 16:30

Kohtumine toimub CD-ETA projekti raames, mida rahastab Interreg Europe.
Registreerumine ja lisainfo 
anu.viltrop@esm.ee või telefonil +372 5665 9118