Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Eesti Muuseumiühing võõrustas kolleege Lätist

30.-31. mail oli Eesti Muuseumiühingu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatustel hea meel võõrustada KUMUs ja Tallinna Keskraamatukogus kolleege Läti Muuseumiühingust, Läti Raamatukoguhoidjate Ühingust ja Läti UNESCOst.

Tegu oli Läti Unesco rahastatud projekti „Culture and sustainable development“ raames toimunud õppereisiga, mille eesmärgiks oli vahetada kogemusi ja saada teada, millised on eri riikide muuseumide ja raamatukogude parimad praktikad kestliku arengu eesmärkide poole liikumisel. Projekti on partneritena kaasatud lisaks Eestile ka Leedu, Georgia ja Moldaavia erialaliidud.  Projekti raames toimub 2023. aasta septembris temaatiline rahvusvaheline konverents. Aasta lõpuks aga valmib käsiraamat, mis sisaldab muuhulgas näiteid partnerriikide parimatest praktikatest.

30. mail KUMUs toimunud seminaripäev andis kindluse, et Eesti muuseumide kogemustest on palju õppida. Seminaril tutvustas Reet Mägi ICOMi keskkonna töörühmast rohelise muuseumi süsteemi. Reet Mägi ettekandest jäi kõlama, et kuigi rohelise muuseumi märgistuse on hetkel saanud vaid neli muuseumi, on paljud muuseumid teemat mõtestamas ja astumas konkreetseid samme keskkonnahoidlikuma tegevuse poole. Karin Vincente Eesti Kunstimuuseumist selgitas Rohelise Muuseumi sertifikaadi saamise protsessi ning seda, kuidas see on mõjutanud muuseumi igapäevaelu. Anneli Banner Eesti Vabaõhumuuseumist rääkis muuseumi rollist kliima suhtes hästi kohanevate kohalike pärandtaimede kogumisel ja säilitamisel ning avas vabaõhumuuseumi tegevusplaane kestlikuma organisatsiooni saavutamiseks. Vabamu juht Karen Jagodin aga tutvustas, milliseid samme on astunud Vabamu ja Eesti Meremuuseum ligipääsetavuse tagamiseks ja erinevate sihtrühmade kaasamiseks.

Lisaks külastasid Läti kolleegid KUMU näitust „Kunst antropotseeni ajastul“ ja Eesti Meremuuseumi püsinäitust „Meri tornis“.

Eesti Muuseumiühigu juhatus tänab väga kõiki, kes seminaripäeva panustasid!