Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Muuseumikaart: üle-eestiline muuseumide aastapilet

Muuseumiühingu juures tegutseb alates 2020. aasta sügisest töögrupp, mille eesmärgiks on välja selgitada, kas Eestis on võimalik käivitada üle-eestilist muuseumide aastapiletit ja ühisturundusplatvormi. Sarnane kaart toimib väga tulemuslikult Soomes Museokortti näol. Idee rakendada Eestis muuseumide ühine aastapilet on päevakorral olnud juba mõnda aega. EASi toel viidi läbi uuring, mille tulemusena selgus, et aastane soodne muuseumikaart elavdab eelkõige haritumate, nooremate ja ka mitte-eestlaste muuseumikülastusi.  Vaata 22. aprillil 2021 toimunud esitluse salvestust SIIT

Paneme seljad kokku ja teeme ära! Võta ühendust aadressil: info@muuseumikaart.ee 

 

Mis on loodav muuseumikaart?

Muuseumikaart on Eesti muuseumide ühispilet ning ühisturundusplatvorm. Aastatasu eest on külastajal võimalik käia liitunud muuseumides piiramatu arv kordi. 

 Vaata 22. aprillil 2021 toimunud esitluse salvestust SIIT

Mis kasu on kaardist muuseumidele?

Muuseumikaardi kõige olulisem ülesanne on muuseumide populariseerimine ja ühine turundamine. Muuseumikaart saab pakkuda muuseumidele uusi võimalusi end nähtavaks teha ja kõnetada uusi sihtgruppe. Muuseumikaart on külastaja jaoks mugav ja paindlik, soodustades korduvkülastatavust.  

Muuseumikaart aitab: 

 • suurendada kaardiga ühinenud muuseumide külastatavust ja sissetulekut muuseumikülastuste arvu kasvatades,
 • suurendada muuseumide nähtavust läbi järjepideva ühisturunduse ja tõsta muuseumide mainet,
 • suurendada muuseumide konkurentsivõimet vaba aja veetmise valdkonnas,
 • kasvatada muuseumide korduvkülastuste ja samuti uute külastajate hulka,
 • koostöös Soome Museokorttiga edendada Eesti turismi,
 • muuseumikaardi kaudu kogutud statistika muuseumikülastajate kohta aitab teha kaalutletud otsuseid,
 • Soome kogemusele baseerudes aitab muusuemikaart suurendada teiste teenuste müüki nagu kohvikukülastus, muuseumipoe ja giidituuride müük.

Mis kasu on muuseumikülastajale?

Külastaja jaoks on kaardi kasutamine mugav ja võimaldab teha spontaansemaid külastusi muuseumisse. Muuseumis võib käia pool tundi enne sulgemist või vaid ühte näitust vaatamas. Kaardi omanik ei pea muretsema piletite soetamise pärast: aastapiletiga võid käia muuseumis kasvõi iga päev.

Muuseumikaardi veebileht koondab kokku Eesti muuseumide kõige uuema info: ülevaate saab nii parimatest näitustest, üritustest, publikuprogrammidest jmt – seda nii suuremates linnades kui ka väiksemates kohtades. Kultuurirohke siseturismi planeerimine muutub veelgi lihtsamaks. Lisaks sellele on  muuseumikaart ka väärt kingitus kultuuri- või ajaloohuvilisele sõbrale.

Muuseumikaardi töögrupp

Muuseumikaarti viib ellu MTÜ Eesti Muuseumiühingu juures tegutsev juhtgrupp. Sinna kuuluvad Ruth Laidvee (Eesti Ajaloomuuseumi müügi- ja turundusosakonna juht), Marge Rahu (Eesti Meremuuseumi turundusjuht), Kert Kask (muuseumiühingu liige ja kommunikatsioonikonsultant), Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) äriturunduse tiimijuht Kristiina Kästik ja strateegilise arenduse projektijuht Monika Karu, kel on tugev turundus- ja välisturundustaust, ühingut esindab Inge Laurik-Teder (muuseumiühingu juhatuse esimees). Nõu ja jõuga toetab Urmas Dresen (Eesti Meremuuseumi juhatuse liige). 

Töögrupi eesmärgiks on uurida kaardi majanduslikku mõistlikkust ja turundusvõimalusi. Töögrupp annab kaardi loomise esimesel võimalusel üle projektijuhile.

Senised tegevused

Muuseumikaardi loomise aluseks on põhjalik eeltöö. Esimene ülevaade teiste riikide kogemustest ja Eesti valmisolekust on kaardistatud Mia Kesamaa magistritöö raames. EAS-i tellimusel valmis 2020. aasta suvel Kantar Emori uuring eestlaste huvi osas. 

Digikultuuriaasta projekti raames on valminud muuseumikaardi ärimudel. Analüüsi koostas uuringu- ja konsultatsiooniettevõte Cumulus Consulting koostöös töögrupiga. Projekti meeskond on olnud pidevas suhtluses Soome muuseumikaarti haldava ettevõtte esindajatega eesotsas Kimmo Leväga, et vahetada kogemusi kaardi käivitamiseks ja arendada koostööd kaardi sidumiseks Soome omaga. Selle eesmärk on vaadata Eestist kaugemale ja suurendada muuseumituristide hulka.

Projekti on tutvustatud toetuse ja stardiraha leidmiseks nii Kultuuriministeeriumis kui ka Muinsuskaitseametis. Pärast ärimudeli valmimist testisime seda ka väikese grupi muuseumide esindajate peal, et selguksid suuremad murekohad. 

Tingimused, et kaardi loomine oleks mõistlik!

Senise analüüsi põhjal on töögrupp seadnud esialgsed ootused:

 • Muuseumikaardiga avaldab soovi liituda suurem osa Eesti muuseumidest (loodetavasti vähemalt 70% külastusmahust)
 • Muuseumikaardi hind lansseerimiseks oleks külastajale 49 eurot 
 • Esimese aasta jooksul müüakse 10 000 muuseumikaarti
 • Muuseumikaart lähtub ärilisest mõtteviisist ja jätkusuutlikkusest ning ei sõltu pärast käivitamist välisest rahastusest

Edasine ajakava

Muuseumikaardi juhtgrupp asub 2021. aasta kevadel koguma Eesti muuseumidelt tagasisidet kaardiga liitumise huvi kohta. Eesmärk on muuseumikaart käivitada 2022. aasta esimeses pooles rahvusvahelise muuseumipäeva ajal.

 • 22. aprill kell 13 – veebiüritus, kus töögrupp esitles senist tööd ja vastas küsimustele- Leiad salvestuse SIIT
 • Aprill kuni august 2021 – Eesti muuseumidele projekti tutvustamine, liitumisvalmiduse uurimine. Järgmise sammuna on plaanis soovijatega sõlmida ühise kavatsuse protokoll (muuseumi ja muuseumiühingu vahel)

projektiga jätkamine on võimalik, kui muuseumikaardist on huvitatud suurem osa Eesti muuseumidest —

 • september 2021 – muuseumiühing asutab muuseumikaarti haldava ettevõtte, tööd alustab vastutav projektijuht
 • september–oktoober 2021 – liitumisläbirääkimised ja lepingute sõlmimine, turundusplatvormi arendamise algus
 • oktoober 2021 – algab tehnilise platvormi arendamine
 • november 2021 – algab turundusplaani loomine
 • kevad 2022 – tehnilise platvormi sisseseadmine muuseumides, muuseumitöötajate koolitamine
 • aprill–mai 2022 – turunduskampaania ja kaartide müük
 • 2023 – sisenemine Soome turule

Rahastus

Muuseumikaardi käivitamiseks on tarvis investeerida tehnoloogilisse platvormi ning katta esimesed käivitamis- ja turunduskulud. Võimaliku rahastuse osas suhtleb töögrupp kultuuriministeeriumi, EAS-i ja Soome Museokorttiga. Rahastajate tingimus läbirääkimiste jätkamiseks on, et Eesti muuseumid avaldavad soovi liituda. 

 

Korduma kippuvad küsimused

 • Kui palju maksab liitumine?

Eesti muuseumidele (muuseumiseaduse mõistes) on muuseumikaardiga liitumine tasuta. Teiste asutuste liitumise üle otsustatakse liitumisläbirääkimiste käigusmuuseumiühing.

 • Kuidas toimub kaartide müük?

Eesti Muuseumiühingu osalusel asutatakse kaardiga seotud tehingute jaoks äriühing. Müügi ja turundusega hakkab tegelema muuseumikaardi projektijuht koos meeskonnaga. Muuseumikülastaja saab kaardi osta nii veebist kui ka muuseumist kohapealt. Seejuures saab muuseum iga müüdud kaardi pealt 5% tulust.

 • Kuidas muuseum piletiraha saab?

Muuseumikaardi müügitulust 50–80% tagastatakse otse muuseumile. Kuna muuseumikaardi käivitamiskulud on suured, on analüüsi järgi tasumäära kasvamine võimalik muuseumikaardi arenedes. Soome Museokortti on tegutsenud viis aastat ja jõudnud 76% tagastusmäärani.

 • Kas muuseumikaart on füüsiline kaart?

Praeguses arendusjärgus ei ole see veel selge. Küll aga on EAS-i tellitud uuringu põhjal teada eelistus kasutada ID-kaardipõhist lähenemist. Arvestades tehnika arengut on mõistlik arvestada ka mobiiliäpi loomise vajadusega. Täpsem tehnoloogia selgub arendusprotsessi käigus. Juhtgrupp eelistab samuti digitaalset lahendit. 

 • Millist tehnikat on muuseumil vaja?

Praeguses etapis on vaja muuseumide põhimõttelist valmisolekut ja huvi projektiga liituda. Tehniliste vahendite vajaduse ja nende kulude katmise täpsustab liitumisleping.

 • Meie muuseum on Tallinn Cardi liige, kas me saame liituda ka muuseumikaardiga?

Muuseumikaart toetab muuseumide praeguseid turundustegevusi. Muuseumikaardi ja Tallinn Cardi sihtgrupp ning kasutajaskond on erinevad, seega saab muuseum osaleda mitmel erineval turundusplatvormil korraga.

 • Millised on muuseumikaartide näited maailmast?

Muuseumikaart toimib väga edukalt Soomes ja Hollandis. Töögrupil on Soome Museokortti meeskonnaga hea kontakt ja nad on valmis toetama kaardi käivitamist Eestis nii kogemustega kui ka tehnilise toega.

 • Kuidas elavdab muuseumikaart Eesti turismi?

Kultuur on Eesti suur väärtus ja Eesti muuseumide külastusest kolmandik tuleb välisturistide arvelt. Seega on muuseumiühingu ja EAS-i huvi pakkuda muuseumikaarti ka Eesti lähiriikides, eelkõige Soomes. See aitab suurendada muuseumide tulusid, korduvkülastust ja Eesti tuntust kvaliteetse kultuuri pakkujana.

 • Miks muuseumidele varem infot jagatud pole?

Töögrupi eesmärgiks on välja selgitada, kas Eestis on kaardi loomine majanduslikult võimalik. Analüüsist selgus, et on. Muuseumikaardi ideed on tutvustatud 2020. aastal nii muuseumijuhtide infopäeval kui ka mäluasutuste suveseminaril.

2021. aasta alguses valminud ärimudelit oleme töö käigus täiendanud, et tagada projekti jätkusuutlikkus. Viimaste täiendustega ärimudel sai valmis 26. märtsil 2021.  Töögrupp esitles tulemusi ja edasisi plaane 22. aprillil toimunud veebiüritusel.

Leiad ÄRIMUDELI uuenenud versiooni SIIT: Muuseumikaardi-ärimudel_2021-03-26

Finantsmudeli uurimiseks võta ühendust aadressil: info@muuseumikaart.ee