Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Muuseumide festival Narvas

Eesti Muuseumide Festival on traditsiooniline muuseumirahva kogunemine septembrikuises Narvas, kus toimub suurimaid muuseumialaseid konverentse Eestis. Festivali korraldab Eesti Muuseumiühing koostöös Narva muuseumi, TÜ Narva Kolledži ja Kultuuriministeeriumiga.

XXI Eesti Muuseumide Festival Narvas toimub 24. ja 25. septembril 2018.

Käesoleva aasta teemaks on „Lähiajalugu ja muuseum“. Arutluse alla tuleb lähiajaloo eksponeerimine, kogumine, kaasaegsete materjalide säilitamine ning ühiskonnas tundlike teemade vahendamine.

Peaesinejateks on Rafał WnukGdanski II Maailmasõja Muuseumi endine kuraator, kes oma ettekandes „Lahing sõja pärast“ käsitleb ekspositsiooni loomisel kaasnenud teravat ühiskondlikku diskussiooni ning Anna Wowk VestergaardTaani vabaõhumuuseumi Den Gamle by kuraator, kes kõneleb kaasaja eksponeerimisest ning vahendamisest muuseumi osa „Kaasaegne linn“ näitel.

Lisaks toimub 2018. aastal Narvas ka Eesti muuseumimeenete auhinna EMMA konkurss.